Współpraca

Zapraszamy do przesłania CV i informacji o doświadczeniu zawodowym tłumaczy zainteresowanych współpracą z nami.

Ze współpracownikami, wybranymi spośród sprawdzonych tłumaczy, podpisujemy umowę ramową. Reguluje ona stałe warunki przyjmowania i oddawania zleceń, zasady wynagrodzeń i niezbędne kwestie prawne.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI :